приказка

Един ученик попитал своя наставник: – Учителю, какво би казал, ако узнаеш за моето падение? – Стани! – А в някой следващ път? – Отново стани! – И колко може да продължи това – да падам и да ставам? – Падай и ставай, докато си жив! Понеже тези, които са […]